OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko

WWW. Historia Pod Dębami

Miesiące wrzesień i październik 2019 roku były bardzo pracowite dla Naszej jednostki. W okresie tym trwały prace wokół projektu pn.: "WWW. Historia Pod Dębami" realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś", który polegał na zagospodarowaniu terenu przy remizie OSP w Bielsku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, w tym dużej mierze strażaków OSP Bielsko oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich udało się w pełni zrealizować zadanie, dzięki czemu zagospodarowano teren w centrum miejscowości oraz poprawiono warunki rekreacyjno – wypoczynkowe mieszkańców oraz estetykę całego sołectwa, przy jednoczesnej odbudowie tożsamości i integralności wsi.

Źródła finansowania projektu:
Koszty kwalifikowalne (finansowe):
- środki własne gminy: 19.680,56 zł
- środki funduszu sołeckiego sołectwa Bielsko: 7.993,23 zł
- środki z dotacji: 30.000,00 zł
Koszty niekwalifikowalne:
- praca mieszkańców:12.495,00 zł
- praca sprzętu: 3.150,00 zł
- wkład rzeczowy: 12.300,00 zł
Razem: 85.618,79 zł

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w realizację projektu, wszelką pomoc udzieloną przez mieszkańców oraz władzom Gminy Orchowo za udzielenie finansowania projektu.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

26 listopada 2019 01:44
Udostępnij na Facebooku