OSP Jurków Ochotnicza Straż Pożarna Jurków

Wybór oferty

Dotyczy: „Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jurków"
Sprawa nr: 1/2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
w sprawie ogłoszonego przez Gminę Czchów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w przedmiocie jak wyżej, Zamawiający, działając na podstawie SWZ i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych informuje co następuje:
I. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

II. Zestawienie wszystkich złożonych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów w poszczególnych kryteriach oraz punktacji łącznej poniżej:

III. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybiera ofertę wykonawcy:


F.H.U. PROFIS-TECH Urszula Janczy Tymbark 396, 34 – 650 Tymbark

 

Szczegóły w załączniku:

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

31 maja 2022 10:04
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: ogłoszenie, przetarg,