OSP Jawornik Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik

Wybory władz i podsumowanie roku 2020 w OSP Jawornik


Wraz z nadejściem roku 2021 w jednostkach OSP w całej Polsce rozpoczęto kampanię sprawozdawczo – wyborczą. Oprócz corocznego podsumowania w tym roku Walne Zebrania członków jednostek wybierają składy władz OSP na kolejne kadencje.


Nasze zebranie odbyło się w niedzielę, 21 marca. Z racji stanu epidemii spotkanie druhów odbyło się w wąskim gronie członków zwyczajnych oraz honorowych wraz z trójką zaproszonych gości w pełnym reżimie sanitarnym. Niestety podczas zebrania nie mogła być obecna nasza liczna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.


Gośćmi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli:
• Starosta Myślenicki – Pan Józef Tomal
• Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – Pan Jarosław Szlachetka
• Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Myślenicach – dh Waldemar Pachoń


Otwarcia zebrania dokonał Prezes dh Jarosław Norek. Obrady rozpoczęto minutą ciszy ku pamięci zmarłych druhów.


Po tej części Sekretarz dh Michał Mistarz przedstawił sprawozdanie za rok 2020 oraz za 5 lat mijającej kadencji zarządu.


Przez ostatnie 12 miesięcy jednostka pracowała pod niezmienionym składem zarządu od 2016 roku.


Stan osobowy OSP Jawornik na koniec roku 2020 wynosi:
• Członkowie czynni: 27
• Członkowie honorowi: 2
• Członkowie wspierający: 6


W minionym roku uczestniczyliśmy w 58 akcjach ratowniczo-gaśniczych, co czyni nas jedną z najbardziej aktywnych jednostek w Powiecie Myślenickim. 5 razy były to pożary, 50 razy wyjeżdżaliśmy do miejscowych zagrożeń (zdarzenia drogowe, likwidacje gniazd owadów błonkoskrzydłych itp.), a 3 razy były to alarmy fałszywe.


Mimo panującej pandemii udało nam się aktywnie i pracowicie przejść przez ubiegły rok. W miarę możliwości spotykaliśmy się, by wykonywać szereg prac związanych z bieżącym utrzymaniem budynku i terenu wokół. W związku z remontem rynku w Myślenicach pozyskaliśmy płytki chodnikowe, które własnymi siłami przywieźliśmy, a następnie ułożyliśmy wokół budynku. Wykonaliśmy również utwardzenie terenu za budynkiem strażnicy. Kamień udało się pozyskać dzięki wsparciu od Rady Sołeckiej, firmy Inet Centrum, Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oraz w pewnej części zakupić ze środków własnych.


Dodatkowo postanowiliśmy zabudować wiatę z tyłu budynku, uzyskując dodatkową przestrzeń magazynową. Wewnątrz budynku dokończyliśmy remont pomieszczeń na drugim piętrze, które zostały zaadaptowane na salki edukacyjno – rozrywkowe dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz młodzieży z naszej miejscowości. W ramach Budżetu Obywatelskiego zostały one wyposażone w sprzęt komputerowy i edukacyjny za kwotę niemal 40 tysięcy złotych. Całość prac remontowych została wykonana przez nas w ramach prac społecznych. Na prośbę Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach podjęliśmy się rozdysponowania maseczek ochronnych wśród mieszkańców Jawornika.


Cały czas podnosiliśmy kompetencje poprzez szkolenia na nowo pozyskanym sprzęcie, a podział bojowy został zasilony przez kolejnego strażaka, który ukończył szkolenie podstawowe. Trzy kolejne osoby ukończyły szkolenie specjalistyczne w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Druhowie: Paweł Cygan, Henryk Potoniec, Mateusz Muniak uczestniczyli w II Lututowskim Biegu Strażaka, zajmując drugie miejsce. Naszej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej udało się wziąć udział w Halowym Turnieju MDP w Dobczycach, zajmując 3 miejsce.


7 czerwca podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym został poświęcony i przekazany Proporzec dla naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, co było uhonorowaniem za jej wieloletnią działalność. Drużyna skupia w swoich szeregach 12 chłopców i 8 dziewcząt, którzy odbywają zbiórki szkoleniowe pod opieką dh Natalii Brewczyńskiej i dh Piotra Norka.


Minione pięć lat to ważne wydarzenia w dziejach naszej OSP. Przeprowadzono gruntowny remont budynku remizy, dokonano historycznego zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN. Pozyskano znaczne ilości nowego sprzętu pożarniczego; między innymi drabinę pożarniczą, komplety ubrań specjalnych, aparaty ochrony dróg oddechowych, sprzęt łączności bezprzewodowej, armaturę wodno-pianową, sprzęt do ratownictwa technicznego i medycznego.


Podczas zebrania Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Myślenicach dh Waldemar Pachoń wręczył odznaczenia zasłużonym druhom:
• Medal „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Myślenickiej" otrzymali: dh Jan Burkat, dh Anatol Norek, dh Jarosław Norek
• Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał: dh Adam Brzegowy
• Odznakę „Strażak Wzorowy" otrzymał: dh Kamil Cudak

Walne Zebranie, na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi OSP.

Podczas wyborów władz OSP wybrano:
• Zarząd OSP:
1. Prezes – dh Jarosław Norek
2. Wiceprezes – dh Adam Brzegowy
3. Naczelnik – dh Paweł Cygan
4. Skarbnik – dh Stanisław Hudaszek
5. Sekretarz – dh Michał Mistarz
6. Gospodarz – dh Stanisław Polewka
7. Członek – dh Wiktor Ożóg

• Komisję Rewizyjną OSP:
1. Przewodniczący – dh Mirosław Ciaputa
2. Sekretarz – dh Mateusz Muniak
3. Członek – dh Henryk Potoniec

• Delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP:
1. dh Mirosław Ciaputa
2. dh Paweł Cygan
3. dh Michał Mistarz

• Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP:
1. dh Paweł Cygan

Chcemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim wspierającym naszą jednostkę i angażującym się w jej działalność. Przede wszystkim są to druhowie OSP i MDP, którzy poświęcając swój czas dbają o funkcjonowanie jednostki na bardzo wysokim poziomie. Pragniemy podziękować także mieszkańcom naszej miejscowości za coroczne wsparcie finansowe podczas akcji „Kalendarz" oraz za przekazywanie 1% na rzecz naszej OSP. Podziękowania należą się także samorządowcom, którzy nie są obojętni na nasze potrzeby i na których pomoc również możemy liczyć.

dh Piotr Norek
dh Michał Mistarz

22 kwietnia 2021 16:36
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie walne, jawornik, myślenice,