OSP Siedliska Ochotnicza Straż Pożarna Siedliska

WYJAŚNIENIE DO POSTĘPOWANIA pn. "DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEDLISKACH.MENTACJI PRZETARGOWEJ

WYJAŚNIENIE DO POSTĘPOWANIA pn. "DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEDLISKACH.

 

Na podstawie art. 87 ust. 2 pzp Zamawiajcy wyjaśnia omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz)

 

OSP Siedliska - Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta 

III. Płatność i termin realizacji. Pkt 2

JEST: Termin realizacji - 20 grudzień 2018 r. 

POWINNO BYĆ (zgodnie z zapisem w SIWZ): Termin realizacji - 17 grudnia 2018 r. 

 

OSP Siedliska - Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Par. 2 pkt. 2

JEST: Realizacja niniejszej umowy, rozumiana jako dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu, nastąpi w terminie do 15 grudnia 2018 roku.

POWINNO BYĆ (zgodnie z zapisem w SIWZ): Realizacja niniejszej umowy, rozumiana jako dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu, nastąpi w terminie do 17 grudnia 2018 roku.

 

 

25 września 2018 09:10
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: przetarg, wyjaśnienie,