OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Zaduszki na mokro

Dzień zaduszny (2 listopada) rozpoczynamy od wyjazdu do piętrzącej się wody na drodze wojewódzkiej nr 122 w Kłodowie. O godzinie 7.25 dyżurny SK KP PSP w Gryfinie zadysponował nas do zgłoszenia o zalewaniu zabudowania mieszkalnego w Kłodowie przylegającego do drogi wojewódzkiej nr 122. Nocne intensywne opady deszczu doprowadziły do nadmiernego nagromadzenia się wód opadowych spływających w ten rejon z kilku stron. Niestety znajdujące się na łuku drogi studzienki nie nadążyły z odbiorem napływającej wody i powstało zagrożenie zalania (podtopienia) pobliskiego zabudowania mieszkalnego. Przed naszym przybyciem mieszkańcy we własnym zakresie ograniczyli dopływ wód opadowych z pól poprzez utworzenie prowizorycznego progu oraz zabezpieczeniem wejścia do budynku poprzez ułożenie worków z piachem w drzwiach wejściowych. Z uwagi na przebieg i czas występowania zdarzenia nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i monitorowaniu sytuacji. Nie zachodziła konieczność wypompowywania wody, gdyż studzienki odbierały ją sukcesywnie. Z informacji mieszkańców wynika, że taka sytuacja nie jest pierwszą i powodowania jest znaczną różnicą średnicy rur doprowadzających wody opadowe (⌀ 50), do tych które odprowadzają je do pobliskiego rowu (podobno ⌀ 20).

2 listopada 2017 21:10
Udostępnij na Facebooku