OSP BLEDZEW Ochotnicza Straż Pożarna BLEDZEW

zakupu średniego samochodu

Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bledzew.
W dniu 19 października 2018r. w siedzibie JRG 2 w Zielonej Górze odbyło się spotkanie na którym podpisano umowy partnerskie pomiędzy Odziałem Wojewódzkim ZOSP RP w Zielonej Górze, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Polak – Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP , a Gminą Bledzew reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Leszka Zimnego oraz Skarbnika Gminy Panią Emilię Bączkowską.
Umowy dotyczyły realizacji projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II", w ramach DZIAŁANIA 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom RPO Lubuskie 2020.
Do projektu zakwalifikowanych zostało 17 gmin z województwa Lubuskiego, w tym gmina Bledzew.
W efekcie do Ochotniczej Straży Pożarnej z Bledzewa trafi nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy o wartości ok 800 tyś złotych. Wóz będzie miał napęd 4×4, moc minimum 280 koni mechanicznych, agregat prądotwórczy i zbiornik wody minimum 2500 litrów oraz dodatkowy osprzęt ratowniczo – gaśniczy.

22 października 2018 14:34
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: inne, zakupu średniego samochodu,