OSP Smolec Ochotnicza Straż Pożarna Smolec

ZAKUPY Z DOTACJI MSWiA

W dniu 19 sierpnia nasza jednostka podpisała umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych", z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Komendanta Głównego PSP. Umowa ta dotyczyła przekazania nam dotacji w kwocie 2440 zł na zakup, zgłoszonego wcześniej sprzętu - radiotelefonu oraz latarki z uchwytem do hełmu. Całkowita wartość projektu to kwota 2577 zł, z czego 2440,01 zł pokryła wyżej opisana dotacja, a 136,99 zł pochodziła ze środków własnych jednostki. Wyszczególnienie:

- Radiotelefon Motorola DP4600, szt. 1 - wartość 2337 zł.,

- Latarka M-Fire 03, szt. 1 i uchwyt do hełmu, szt. 1 - wartość 240 zł.,

Tego typu projekt realizowany był w jednostce OSP Smolec po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że wsparcie finansowe na zakup i wymianę sprzętu ratowniczo-gaśniczego będzie coraz większe. Podniesie to skuteczność prowadzonych działań.

Za realizację tegorocznego programu, oczywiście serdecznie dziękujemy.

4 listopada 2016 09:07
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: dotacja, MSWiA, OSP, Smolec,