OSP Malinówka Ochotnicza Straż Pożarna Malinówka

Zebranie sprawozdawcze OSP Malinówka za rok 2022

|Zebranie sprawozdawcze za rok 2022|

W dniu 04.02.2023r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. W którym zarząd naszej jednostki OSP podsumował działalność za ubiegły rok. Prezes jednostki przywitał zaproszonych gości między innymi:
- Jacek Adamski Wicestarosta Brzozowski
- Adam Śnieżek Poseł na Sejm RP
- Stanisław Jakiel Wójt Gminy Haczów
- Mariusz Bieńczak Prezes Powiatowy ZOSP RP
- Zbigniew Smoleń Przedstawiciel PSP w Brzozowie
- Edward Rozenbajgier Komendant gminny ZOSP RP
- Piotr Tasz Przewodniczący Rady Gminy
- Roman Kielar sołtys Malinówki
- ks. Lesław Pelc proboszcz Malinówki
- Lesław Śnieżek przewodniczący spółki leśnej
- Irena Chrobak prezes KGW w Malinówce

Następnie prezes wraz z naczelnikiem podsumowali działania ratowniczo gaśnicze, inicjatywy oraz zakres prac zrealizowanych w zeszłym roku. W następnej kolejności przedstawili plan działania na rok 2023. Zostały omówione potrzeby jednostki jakie pojawiają się w związku z jej działalnością.
Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim druhnom i druhom, zaproszonym gościom, również tym nieobecnym podczas zebrania, sponsorom i sympatykom OSP Malinówka za włożony czas i poświęcenie w rozwijaniu naszej jednostki.

"Bogu na chwałę, ludziom na pożytek"

23 lutego 2023 05:41
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, OSP, OSPMalinowka, MDP,