OSP Nowe Miasto Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Miasto

Zebranie sprawozdawcze OSP Nowe Miasto

Dnia 25 lutego 2023r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej Jednostki. Walne zgromadzenie oraz wszystkich przybyłych gości przywitał Prezes Jednostki OSP Nowe Miasto druh Edward Zakrzewski, tym samym otwierając zebranie. Druh Edward Zakrzewski jednogłośnie wybrany został również na przewodniczącego zebrania, zaś protokolantką zebrania została druhna Emilia Leszczyńska. Po odczytaniu przez przewodniczącego porządku zebrania oraz zatwierdzeniu go przez wszystkich uczestników, wybrano 3 Komisje: Komisja Mandatowa, Komisja Uchwał i Wniosków oraz Komisja Skrótacyjna. Druhna Emilia Leszczyńska Sekretarz/Kronikarz Jednostki OSP Nowe Miasto odczytała sprawozdanie z działalności Jednostki OSP Nowe Miasto za rok 2022 oraz przedstawiła plan działania Jednostki na rok 2023. Druh Piotr Zadrożny Skarbnik/Gospodarz Jednostki OSP Nowe Miasto odczytał sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz przedstawił plan finansowy na rok 2023. Druh Mateusz Konieczek, Sekretarz Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście jednogłośnie otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. Wszystkie sprawozdania, plany oraz uchwały zostały jednogłośnie przyjęte przez walne zgromadzenie.
Jednostka OSP Nowe Miasto w roku 2022 dysponowana była 88 razy do różnego rodzaju zdarzeń.
Podczas zebrania członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali nowe umundurowanie oraz odznaczeni zostali brązową odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Odznaką ,,Za Wysługę Lat" odznaczeni zostali:
• Druh Józef Zieliński - za wysługę 55 lat,
• Druh Stanisław Łosiewicz - za wysługę 50 lat,
• Druh Wiesław Palewski - za wysługę 45 lat.
Podczas walnego zebrania sprawozdawczego wyróżnieni medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostali:
• Druh Piotr Stańczak - złotym medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa",
• Druh Piotr Krzemiński - złotym medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa",
• Druh Piotr Zadrożny - srebrnym medalem , Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Decyzją Walnego Zgromadzenie godność członka honorowego otrzymali: druh Paweł Pilitowski, druh Józef Zieliński, druh Feliks Legler oraz druh Jarosław Nowosielski.
W walnym zebraniu sprawozdawczym udział wzięli m.in.:
• Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pan Jacek Ozdoba,
• nadbryg. w stanie spoczynku Jarosław Nowosielski, były komendant Mazowiecki,
• przedstawiciel KP PSP w Płońsku, mł. bryg. Anna Kosewska,
• Dyrektor Biura Poselskiego Posła Macieja Wąsika, Pan Stefan Pawłowski,
• Dyrektor Biura Poselskiego Posła Jacka Ozdoby, Pani Beata Kurek,
• Burmistrz miasta i gminy Nowe Miasto, Pan Sławomir Zalewski,
• Prezes Stowarzyszenia ,,GrajzKrystianem ", Pan Krystian Jobski.

1 marca 2023 18:33
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: nowe miasto, OSP,