OSP Turkowy Ochotnicza Straż Pożarna Turkowy

Zebranie sprawozdawcze OSP Turkowy za rok 2019

 Dnia 4 stycznia w miejscowej sali wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze członków OSP za rok 2019. Na zebraniu swoją obecnością zaszczycili nas - wójt Gminy Perzów Danuta Froń, prezes ZOG ZOSP RP w Perzowie dh Roman Kula oraz komendant ZOG ZOSP RP w Perzowie dh Marcin Brząkała. Zebranie rozpoczął prezes OSP Turkowy dh Marek Ostrowski który przywitał przybyłych gości oraz poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych druhów z jednostki. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił naczelnik dh Przemysław Ostrowski który wyświetlił prezentację multimedialną podsumowującą rok 2019 a także wręczył wyróżnienia druhom biorącym udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych w roku sprawozdawczym. Następnie sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik jednostki dh Katarzyna Kubica, plan działalności w-ce prezes dh Grzegorz Tkocz który zawiera m.in. zakup 2 aparatów ochrony dróg oddechowych, wymiane wozu GBA oraz budowę drugiego garażu. Sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał dh Tadeusz Grądys który wniósł o udzielenie absolutorium zarządowi które zostało jednogłośnie przyznane. 
 Wójt Danuta Froń, prezes ZOG dh Roman Kula oraz komendant gminny dh Marcin Brząkała podziękowali za stałą gotowość jednostki i pozytywnie podkreślili działalność OSP poczym dh prezes zamknął zebranie zapraszając wszystkich na skromny poczęstunek.

11 stycznia 2020 20:29
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: turkowy, OSP,