OSP Słupia Pod Kępnem Ochotnicza Straż Pożarna Słupia Pod Kępnem

Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok

W dniu 07.02.2020r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Słupi pod Kępnem za 2019 rok.
Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu „Rycerze Floriana".
Prezes Michał Błażejewski powitał zaproszonych gości i poprosił o uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych druhów oraz mieszkańców Słupi.
Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został nasz druh senior Czesław Lorenz i protokolanta – dh Patryka Błażejewskiego.
Kolejnym punktem było wyświetlenie kilkunastominutowego filmu, który prawie w całości podsumował ubiegły rok słupskiej OSP.

Dalej sprawozdania złożyli: Prezes Michał Błażejewski z całokształtu działalności jednostki, naczelnik Sebastian Błażejewski ze spraw bojowych, gospodarz Zbigniew Skąpski z posiadanego sprzętu, skarbnik Stanisław Lorenz z dochodów i wydatków, a sekretarz odczytał protokół z ostatniego walnego zebrania.
Następnie głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej Lech Gogół, który odczytał sprawozdanie komisji rewizyjnej i postawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, który został przyjęty jednogłośnie.
Prezes odczytał plan działalności, a Skarbnik plan finansowy na rok 2020. Plany zostały przyjęte jednogłośnie.


Podczas zebrania zostały wręczone medale oraz odznaczenia:
- Odznakę „Strażak Wzorowy" – Karol Skąpski
- Złoty Medal za Zasługi dla OSP Słupia – Czesław Lorenz, Wojciech Grabarek, Jan Tomalik
- Srebrny Medal za Zasługi dla OSP Słupia – Marian Latusek

- Odznaki za wysługę lat:
„5" – Natalia Skąpska i Piotr Lorenz
„10" – Dominik Żłobiński
„25" – Leszek Tyra
„35" – Marian Latusek
„45" – Jan Gola

W poczet członków honorowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi pod Kępnem zostali włączeni: dh Jan Gola i dh Jan Tomalik

Na koniec głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali zarządowi otrzymania absolutorium, dziękowali za dotychczasową pracę i życzyli dalszych sukcesów. Przewodniczący zebrania Czesław Lorenz zakończył zebranie hasłem "CZOŁEM". Sztandar OSP został wyprowadzony.

Zarząd OSP w Słupi pod Kępnem dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w podsumowaniu pracy jednostki za ubiegły rok! „Bogu na chwałę, Bliźniemu na ratunek"

Poniżej film podsumowujący 2019 rok.

 

8 lutego 2020 11:16
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, sprawozdawcze, walne,