OSP  GRAJEWO Ochotnicza Straż Pożarna GRAJEWO

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

     W dniu 27 lutego 2016r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie, na którym podsumowano działalność jednostki w minionej kadencji, wytyczono najważniejsze zadania na rok bieżący oraz wybrano na nową 5 letnią kadencję Zarząd i Komisję Rewizyjną OSP.

     W zebraniu uczestniczyli również goście:
- bryg. Andrzej Jabłoński- Komendant Powiatowy PSP w Grajewie,
- kpt Arkadiusz Lichota –Zastępca Komendanta Powiatowego PSP W Grajewie,
- Dariusz Latarowski - Burmistrz Grajewa,
- Kazimierz Grabowski- Zastępca Wójta Gminy Grajewo,
-Tomasz Cebeliński –Radny Rady Miasta Grajewo.

     Skład Zarządu OSP Grajewo:
• Antoni Milewski - Prezes,
• Krzysztof Chełmiński – Wiceprezes,
• Tomasz Gardocki -Naczelnik
• Magdalena Sierakowska - Sekretarz,
• Zdzisław Kozikowski - Skarbnik,
• Łukasz Karwowski - Gospodarz,
• Grzegorz Górski - Członek Zarządu,
• Ryszard Jasionowski - Członek Zarządu,
• Mariusz Piotr Ruchlewicz - Członek Zarządu,

     Komisja Rewizyjna OSP Grajewo:
• Grzegorz Gardocki - Przewodniczący,
• Jarosław Chojnowski –Sekretarz,
• Ryszard Markowski - Członek.

     OSP Grajewo prowadzi pełną działalność statutową. W chwili obecnej OSP Grajewo skupia ok. 85 członków, w tym ok. 35 strażaków - ratowników liczy drużyna przygotowywana do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i likwidacji tzw. innych miejscowych zagrożeń.

     W ubr. OSP Grajewo brała udział w 23 akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zabezpieczaniu imprez masowych. Chlubą i wizytówką OSP Grajewo jest orkiestra dęta, licząca ok. 38 muzyków pod batutą Ryszarda Jasionowskiego, która reprezentuje jednostkę na wszystkich uroczystościach państwowych, kościelnych jak również pożarniczych.
     W trakcie zebrania poruszono m.in. potrzebę zakupu nowoczesnego samochodu gaśniczego w miejsce wyeksploatowanego pojazdu liczącego 32 lata oraz innego sprzętu pożarniczego oraz kompletnego umundurowania. Pan Burmistrz Grajewa zadeklarował pomoc w zakupie samochodu i innego niezbędnego sprzętu.

Prezes OSP Grajewo
(-) Antoni Milewski

fot. Mariusz Piotr Ruchlewicz

1 marca 2016 10:28
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, wyborcze,