OSP BOGUNICE Ochotnicza Straż Pożarna BOGUNICE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W dniu dzisiejszym (tj. 05.03.2016r.) w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Prócz naszych druhów, druhen oraz członków MDP uczestniczyli w nim zaproszeni goście:

- Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Andrzej Grzenia,

- Przedstawiciel PSP z Rybnika mł. bryg. Bogusław Łabędzki,

- Wójt Gminy Lyski - Grzegorz Gryt,

- Radny z Bogunic - Grzegorz Szulik,

- Sołtys Bogunic - Małgorzata Jureczko,

- Inspektor od spraw pożarnictwa z gminy Lyski - Urszula Kieś,

- Przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich - Irena Węglorz.

 

Po odczytaniu sprawozdania z działalności OSP, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej oraz przedstawieniu projektu planu działalności i planu finasowego na rok 2016, komisja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy, które zostało pomyślnie przegłosowane. Po głosowaniu przystąpiono do wyborów nowego zarządu na kadencję 2016-2021. 

 

Skład nowego zarządu:

Prezes - dh Michał Osadzin

Wiceprezes Naczelnik - dh Krzysztof Wojtyczko

Wiceprezes - dh Sylwia Wolny

Z-ca naczelnika - dh Patryk Chojnacki

Sekretarz - dh Patrycjusz Dudacy

Skarbnik - dh Arkadiusz Paulus

Członek zarządu - dh Błażej Baszczok

 

Oraz skład nowej komisji rewizyjnej:

Przewodniczacy - dh Janusz Strupowski

Wiceprzewodniczący - dh Marcin Chojnacki

Sekretarz - dh Robert Lepiorz

 

Po wyborach nowy zarząd podziekował dh Czesławowi Porwołowi oraz dh Alozjemu Machnikowi za wieloletnią pracę w komisji rewizyjnej. Podziękowania zostały złożone również Paniom - Pelagi Soika, Gabrieli Strupowskiej oraz Pelagi Porwoł, które od kilku lat pomagają nam w przygotowaniu i organizacji imprez.

5 marca 2016 22:35
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, wyborcze, sprawozdawczo-,