OSP Zręcin Ochotnicza Straż Pożarna Zręcin

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Zręcin za 2020 rok

W sobotę w remizie odbyło się ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP ZRĘCIN. Ponownie na Prezesa OSP naszej jednostki został wybrany jednogłośnie druh Robert Świeboda – gratulujemy!
Podczas zebrania dowiedzieliśmy się, że nasza remiza mieszcząca się w „piwnicy" budynku wielofunkcyjnego jest notorycznie zalewana wodami opadowymi, co powoduje straty w sprzęcie.
Drugą bolączką naszej jednostki jest brak pełnego wyposażenia wozu strażackiego zakupionego w 2014 roku. Samochód ten nie posiada agregatu wodno-pianowego i przez to nie może uczestniczyć w gaszeniu wodą choćby najmniejszego pożaru.
Kolejnym problemem jaki dotyka naszą jednostkę jest brak zaangażowanych w działalność OSP druhów. Jak zakończył swoje sprawozdanie Prezes Robert Świeboda „sprzętu przybywa, a ludzi ubywa".
Jest również i tak, jak mówił wcześniej, że młodzi ludzie, którzy zapisali się do OSP- nie angażują się w jej życie i działalność przez cały rok. Coraz częściej nie ma nawet osób, aby wystawić poczet sztandarowy, a "papierologia" jaka teraz występuje, jest na granicy możliwości osób odpowiedzialnych. Chodzi o czas jaki trzeba poświęcić na przygotowanie różnych dokumentów, ale również i wiedzę, bo OSP nie zatrudnia księgowych, a członkowie zarządu jak i wszyscy druhowie pracują społecznie jako ochotnicy. Wszystkie te sprawy są realizowane kosztem rodziny i najbliższych. Druhowie nawet Ci zaangażowani nie są już tak dyspozycyjni jak kiedyś. Wyjeżdżają do pracy zawodowej w odległe miejsca, czy pracują na zmiany i coraz trudniej jest w danym momencie zebrać tylu druhów, aby wyjechać do akcji. Tym właśnie druhom, którzy pomimo problemów działają i druhom z zarządu dziękował Prezes Robert Świeboda. Mimo tych problemów zastępca przewodniczącego rady gminy, radny Zręcina Wojciech Żurkiewicz, mówił, że jego marzeniem jest to - by gmina wybudowała nową, z wieżyczką remizę w Zręcinie. I już rozpoczął, jak stwierdził, szukanie działki na ten cel, bo gmina swoje działki w Zręcinie już dawno wysprzedała. Strażakom oraz władzom i radzie gminy dziękował również Prezes ZOG ZOSP RP w Chorkówce dh Kazimierz Gładysz - jak zwykle rzeczowo podsumował działalność wszystkich jednostek w naszej gminie.

 

tekst i film: Jurek Szczur

5 września 2021 18:37
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, wyborcze, sprawozdawczo, OSP,