OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Krzywin

W dniu wczorajszym tj. 11 czerwca 2021 r. odbyło się w naszej jednostce zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które zostało zorganizowane w łączniku Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Zebranie odbyło się z małymi perypetiami, gdyż pół godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zebrania zostaliśmy zadysponowani do poszukiwania zaginionego 12-letniego chłopca. Na szczęście dzięki sprawnym działaniom służb udało się odnaleźć chłopca kilknaście minut po godzinie 18.
Wracając do tematu zebrania jego porządek przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności jednostki OSP w okresie sprawozdawczym, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu jednostki OSP oraz wybory na następną kadencję Zarządu OSP Krzywin, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Gminnego OSP.
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Paweł Trzaskoś, Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie bryg. Sławomir Michalski, Wójt Gminy Widuchowa Paweł Wróbel, Zastępca Wójta Gminy Andrzej Stachura, oraz przedstawiciel prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Andrzej Szczepaniak.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki było doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń, medali i odznak dla wyróżnionych strażaków, którego dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Paweł Trzaskoś w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie bryg. Sławomira Michalskiego.
W zebraniu wzięło udział 24 zwyczajnych członków OSP w Krzywinie. Po odczytaniu przez Prezesa dh Mariusza Gralaka sprawozdania z działalności jednostki przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu OSP za rok 2020 oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. W głosowaniu jawnym członkowie udzielili Zarządowi absolutorium.
Następnie wybrano komisję skrutacyjną i mandatową, które przeprowadziły wybory.

WYNIKI WYBORÓW


SKŁAD ZARZĄDU JEDNOSTKI OSP KRZYWIN
Prezes Zarządu – Mariusz Gralak
Wiceprezes – Kamil Senko
Wiceprezes/ Naczelnik – Adam Wypchło
Zastępca naczelnika – Piotr Szefler
Skarbnik – Małgorzata Kaźmierska
Sekretarz – Karolina Czerwionka


SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ JEDNOSTKI OSP KRZYWIN
Przewodniczący – Mateusz Mulewski
Sekretarz – Jadwiga Mazur
Członek – Piotr Urbański

DELEGACI NA ZJAZD GMINNY OSP
Mariusz Gralak
Kamil Senko
Adam Wypchło
Karolina Czerwionka
Jan Choncel

PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU GMINNEGO OSP
Mariusz Gralak
Kamil Senko
Adam Wypchło

12 czerwca 2021 18:20
Udostępnij na Facebooku