OSP  Trzcinica Ochotnicza Straż Pożarna Trzcinica

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP

W sobotę 7 maja 2016 roku w Piotrówce uczestniczyliśmy w Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Naszą jednostkę jako przedstawiciele reprezentowali druhowie: Prezes Józef Głowik, Naczelnik Zbigniew Grześniak i Z-ca Naczelnika Robert Adamski. Delegatami na Zjazd byli druhowie Tomasz Gatner, Krzysztof Ostrowski, Leszek Wabnic, Henryk Dorsz i Damian Zimoch. Celem zjazdu było podsumowanie mijającej kadencji, udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, wybór nowego zarządu gminnego, komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd powiatowy planowany na 3 grudnia 2016 roku w Kępnie. Druh naszej jednostki Tomasz Gatner został wybrany jednogłośnie przez delegatów na przewodniczącego zjazdu, który poprowadził bardzo sprawnie - zgodnie z porządkiem obrad i regulaminem zjazdu. Obecny Zarząd Gminny kierowany przez druha Prezesa Jerzego Szyca uzyskał absolutorium jednogłośnie. Do nowego zarządu gminnego weszli wszyscy nasi przedstawiciele, a druh Prezes Józef Głowik będzie zasiadał w Prezydium Zarządu Gminnego w najbliższej kadencji. Nowym Prezesem Zarządu Gminnego na kolejną kadencje wybrany został druh Krzysztof Waloszczyk. Ponownie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego wybrany został druh naszej jednostki Krzysztof Ostrowski. Delegatami na grudniowy zjazd powiatowy wybrani zostali Tomasz Gatner, Roman Pliszka i Rafał Wodnik. W czasie zjazdu honorowym medalem im. Bolesława Chomicza za zasługi dla pożarnictwa i wieloletnią pracę na rzecz związku odznaczony został wieloletni Prezes naszej jednostki druh Edward Rybak, któremu bardzo serdecznie gratulujemy. Nowo wybranemu Prezesowi jak i Zarządowi życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju naszych jednostek OSP RP.

8 maja 2016 20:59
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zjazd, kępiński, Trzcinica, rp, piotrówka, OSP, straz,