OSP Wilczopole Ochotnicza Straż Pożarna Wilczopole

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Głusku

W dniu 22.04.2016r. o godzinie 12.00 w OSP Prawiedniki odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Głusku.
W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP z gminy Głusk, przybyli również: Poseł na Sejm RP Jan Łopata zastępca dowódcy jednostki JRG 2 w Lublinie Grzegorz Widz, Sekretarz ZOP OSP RP Mieczysław Dziura, Starosta Lubelski Paweł Pikula Wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Smagała, Sekretarz Gminy Bogusław Kukuryk oraz Prezes GZK Głusk Łukasz Wójtowicz .
Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. W trakcie trwania zjazdu m.in. zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału. Wybrano komisję Rewizyjną i delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego. Ponadto omówiono sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania jednostek OSP z terenu gminy Głusk.Nowym Prezesem ZOG ZOSP RP w Głusku został Wójt Gmniny Jacek Anasiewicz
Podczas spotkania wręczono również pamiątkowy topór wieloletniemu Prezesowi ZOG ZOSP RP druchowi Bronisławowi Gęcy za działalnośc na rzecz Ochotniczych Straży Pozarnych.

Serdecznie Gratulujemy

27 kwietnia 2016 12:07
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: gminny, zjazd, ospwilczopole,