Wyświetlenia: 59 | Tagi: Powiatowy, Straży, pożarnej, komendant, bochnia,
OSP Wola Drwińska Ochotnicza Straż Pożarna Wola Drwińska

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.

W dniu 30 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP.

W dniu 26 październik 2017r. Pan st. bryg. Krzysztof Kokoszka wystąpił do Komendanta Głównego PSP, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, z raportem o zwolnienie ze służby w Państwowej Straży Pożarnej. Pan Komendant Główny PSP w całości uwzględnił żądanie funkcjonariusza i Decyzją z dnia 5 stycznia 2018r. zwolnił Pana st. bryg. Krzysztofa Kokoszkę ze służby w Państwowej Straży Pożarnej z dniem 31 stycznia 2018r.

Z dniem 1 lutego 2018r. Małopolski Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. mgr inż. Robertowi Cieśla.

St. bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka z dniem 31 stycznia 2018 r. zakończył czynną służbę i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Pan st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka mundur strażacki założył w 1990 roku, kiedy został słuchaczem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Później służbę pełnił kolejno w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie, od roku 2003 r. kierował Komendą Powiatową PSP w Bochni.

Obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni z dniem 1 lutego 2018 r. zostały powierzone st. kpt. mgr niż. Robertowi Cieśla. Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, jak również Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 01 września 1995r. W Komendzie Powiatowej PSP w Bochni pełni służbę od 1 kwietnia 1997 r., zdobywając doświadczenie na wielu zajmowanych stanowiskach. Na ostatnio zajmowanym stanowisku, od dnia 25 marca 2016 r. kierował Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Bochni.

W dniu 02 lutego 2018r. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczyli akt powierzenia pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni st. kpt. Robertowi Cieśli.

więcej informacji:

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Wreczenie-aktow-powolania-i-powierzenia-pelnienia-obowiazkow/idn:36525:

Źródło za zgodą: KP PSP w Bochni - GW, WK

7 lutego 2018 01:01