OSP Ochotnicza Straż Pożarna

ZOSP RP apeluje o zawieszenie obowiązkowych badań i egzaminów KPP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia z apelem o zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczeń lekarskich i kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. - Można przyjąć, że każdego miesiąca ponad 5500 ratowników OSP powinno poddać się okresowym badaniom lekarskim, a ponad 1200 ratowników OSP powinno przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego KPP - pisze zarząd ZOSP RP. Spełnienie tych obowiązków uniemożliwia obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Chodzi o czasowe zawieszenie obowiązku posiadania aktualnych badań lekarskich przez wszystkich członków OSP, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. ZOSP RP chce, by takie zawieszenie obowiązywało przynajmniej do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

- Z informacji przekazywanych przez członków OSP zobowiązanych teraz do przeprowadzenia ponownych badań wynika, że na chwilę obecną nie ma możliwości ich wykonania ponieważ większość specjalistów nie przyjmuje do odwołania - pisze Krzysztof Kowalczyk, dyrektor zarządu wykonawczego ZOSP RP w piśmie skierowanym do Mariusza Kamińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejny apel ZOSP RP skierowało do Ministra Zdrowia wnioskując o czasowe zawieszenie obowiązku przystąpienia do egzaminu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przez członków OSP, którzy taki egzamin już zdali w przeszłości, ale teraz kończy im się ważność zaświadczenia. Takie zaświadczenia ważne są przez 3 lata od daty ich wydania, po czym ratownik jest zobowiązany do ponownego przystąpienia do egzaminu.

(Fot. kolaż z pism ZOSP RP/archiwum)

 

24 marca 2020 13:39
Udostępnij na Facebooku