OSP Ochotnicza Straż Pożarna

ZOSP RP polecił odwołać wszelkie imprezy z udziałem strażaków OSP w Polsce

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych reaguje na zagrożenie Koronawirusem w Polsce. We wtorek Prezydium ZOSP RP podjęło uchwałę w sprawie podjęcia prewencyjnych działań na zagrożenie epidemiologiczne, rozprzestrzeniania się Koronawirusa COVID-19.   
   
Poniżej przedstawiamy pełną treść pisma, rozesłanego do dyrektorów zarządów wojewódzkich ZOSP RP:

W związku z podjęciem uchwały Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 10 marca br. w sprawie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 polecam:

1. Odwołać w okresie zagrożenie epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 wszelkie imprezy masowe, konkursy, turnieje, obory, zawody sportowo-pożarnicze, wydarzenia kulturalne itp. (dalej określane jako imprezy).
 
2. Po ustaniu zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, organizatorzy imprez podejmą decyzje co do możliwości przeprowadzenia ich w innych terminach. 
 
3. Zarekomendować ochotniczym strażom pożarnym podjęcie działań analogicznych do określonych w pkt. 1 i 2. 4. Zarządy wykonawcze oddziałów wojewódzkich Związku zobowiązuje do rozpropagowania w środowisku strażackim informacji dotyczących zasad postępowania związanych z działaniami przeciwepidemicznymi i zapobiegawczymi w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 
 
Ponadto proszę o poinformowanie OSP o konieczności bezzwłocznego raportowania Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu o wszelkich działaniach podjętych przez OSP związanych z wirusem SARS-Cov-2.
 
Pod pismem podpisał się Krzysztof Kowalczyk, dyrektor zarzadu wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


(fot: kolaż z archiwum ZOSP RP / skan pisma)

11 marca 2020 11:02
Udostępnij na Facebooku