OSP Jankowice Ochotnicza Straż Pożarna Jankowice

Zwiększenie efektywności działań ratowniczo-gaśniczych poprzez doposażenie samochodu pożarniczego w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy

Miło nam poinformować o realizacji przez naszą jednostkę zadania pn: "Zwiększenie efektywności działań ratowniczo-gaśniczych poprzez doposażenie samochodu pożarniczego w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy" dzięki wsparciu:
-Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
-Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Gmina Babice


Zadanie zrealizowano w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych".


Koszt kwalifikowany zadania: 30 012,00 zł
Kwota dotacji: 12 165,11 zł
Kwota dotacji z Gmina Babice: 17 846,89 zł


W ramach realizacji zadania zakupiono wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy do naszego samochodu terenowego SLRr Nissan Nawara, który pozwoli nam szybko i sprawnie dotrzeć do pożarów w trudnodostępnych miejscach.


Dziękujemy wszystkim instytucjom za okazane wsparcie.

22 października 2023 12:40
Udostępnij na Facebooku