OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Życzenia na Dzień Strażaka od KG PSP i Prezesa ZG ZOSP RP

Życzenia druhnom i druhom, strażakom zawodowym oraz całej społeczności strażackiej złożyli w formie listów nadbryg. Andrzej Bartkowiak - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Teksty życzeń prezentujemy poniżej.  
  
Życzenia na Dzień Strażaka od Waldemara Pawlaka, Prezesa ZOSP RP: 

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie, Rycerze Świętego Floriana
W naszej strażackiej tradycji maj jest miesiącem niezwykłym, to czas jubileuszy, licznych i gromadnych świątecznych spotkań, życzeń i podziękowań. To serdeczne uściski dłoni, gesty wdzięczności i osobistego uznania, podniosłe uroczystości i wspólne biesiady w atmosferze przyjaźni i wspólnoty. Obecnie tradycja musi ustąpić przed koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Druhnom i Druhom, Waszym Rodzinom, Przyjaciołom i wszystkim, którzy zawsze chętnie uczestniczyli w strażackim święcie. Stąd potrzeba szukania nowej formuły, by godnie uczcić to, co dla nas ważne. Doświadczenie uczy, że Strażacy radzą sobie w każdych okolicznościach, z pewnością także i teraz znajdziecie sposób, by podziękować tym, którzy swoją postawą i działalnością zasłużyli na nasze uznanie. Sprzyja temu fakt, że rozpoczęliśmy podsumowanie dorobku mijającej kadencji. Kończymy walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych i rozpoczynamy zjazdy oddziałów gminnych, następnie powiatowych, a w przyszłym roku oddziałów wojewódzkich, przygotowując się do XV Zjazdu Krajowego ZOSP RP. 


Wyjątkowości tegorocznemu strażackiemu świętu dodaje wielki jubileusz 100. rocznicy powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, OSP o starszych rodowodach były świadkami powołania do życia wspólnej ogólnokrajowej organizacji, a wiele straży zostało również wtedy utworzonych i dziś są równolatkami ZOSP RP. Kolejne rodziły się w trakcie 100-letniej działalności Związku. To doskonała okazja, by zrobić coś pożytecznego i trwałego dla siebie i swojej społeczności. Gorąco zachęcam Druhny i Druhów, abyście wraz ze strażacką młodzieżą oraz mieszkańcami Waszych miejscowości przyłączyli się do akcji Ł100drzewNa100lat od każdej OSP. A może od każdego Strażaka? To zależy tylko od Was. Ważne, byśmy w czasie, gdy przyszło nam walczyć z ogromnym zanieczyszczeniem powietrza i zmianą klimatu, podarowali Polsce drzewa, które neutralizują szkodliwe zanieczyszczenia, wytwarzając czysty tlen, schładzają powietrze, łagodzą skutki suszy i stabilizują klimat. Sadząc wspólnie drzewa będące symbolem życia, trwałości, głębokich korzeni, najlepiej oddamy cześć wiekowej tradycji naszej jedności i działalności na rzecz ratowania ludzi i naszego naturalnego środowiska.

Bardzo dziękuję Druhny i Druhowie za Wasze niezłomne postawy, odwagę i konsekwencję w obronie życia, zdrowia i bezpieczeństwa, za oddanie społecznej służbie drugiemu człowiekowi, chęć edukowania, pomagania, czynienia życia lepszym i ciekawszym. Dziękuję Waszym Rodzinom za wytrwałość i zrozumienie oraz Przyjaciołom
za wspieranie Waszej strażackiej działalności.  
 
Życzę wszystkim zdrowia i pozytywnej energii, optymizmu i pogody ducha, wspaniałych pomysłów i efektywnej ich realizacji, szczęścia i wielu powodów do radości, a Rycerzom Świętego Floriana również spełnienia w służbie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". 


Życzenia na Dzień Strażaka od nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, Komendanta Głównego PSP: 
  
Funkcjonariusze i Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Weterani i Seniorzy Służby Pożarniczej, Słuchacze Szkół Pożarniczych, Strażacy i Pracownicy Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej!  
 
Międzynarodowy Dzień Strażaka jest dla nas wyjątkowym świętem. To szczególna okazja, aby skierować do Państwa najwyższe wyrazy uznania oraz podziękowania za zaangażowanie, poświęcenie oraz aktywną działalność zawodową i społeczną. Co roku obchodzimy nasze święto na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie oraz w wielu innych miejscach w całej Polsce. W minionym roku stan epidemiczny zmusił nas do zmiany planów. Podobnie tegoroczne uroczystości musiały zostać ograniczone. Mimo tych przeciwności nie rezygnujemy z serdecznych słów, a także podsumowań, tak potrzebnych do dalszej codziennej pracy i służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej.  
 
Państwowa Straż Pożarna to formacja powołana do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Z każdą kolejną akcją, z każdym kolejnym wyzwaniem mamy coraz większą świadomość, co kryje się za tymi sformułowaniami. Ubiegły rok pokazał, jak różnorodne mogą być nasze zadania. Wspomagając walkę z epidemią, strażacy zawodowi i ochotnicy angażują się we wszelkie niezbędne działania, począwszy od dystrybucji środków dezynfekcyjnych poprzez wspomaganie personelu medycznego i wsparcie Narodowego Programu Szczepień. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim funkcjonariuszom i druhom za szczere oddanie, wielki trud i determinację. Pokazaliśmy, że jesteśmy nowoczesną, wszechstronną formacją, która jest w stanie radzić sobie nawet z najmniej spodziewanymi zagrożeniami. Jednocześnie, nieprzerwanie realizujemy standardowe zadania wpisane w naszą misję. Naszemu powołaniu zawsze towarzyszy silne poczucie altruizmu oraz nadzwyczajna wrażliwość na los innych. Na tych fundamentach budujemy strażacki etos oraz społeczne zaufanie, które niezmiennie towarzyszy nam od lat. Ten obraz każdego dnia nieustająco kształtują wspólnie funkcjonariusze PSP i ochotnicy. Niech nasz patron święty Florian dodaje siły i wytrwałości we wszelkich obowiązkach zawodowych i społecznych. Pozostańcie, Państwo, w dobrym zdrowiu!

4 maja 2021 09:33
Udostępnij na Facebooku