DKMS

Rejestracja Dawców Szpiku

piknik DKMS dla Arka

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia"

Pierwszy krok wykonany !

WSPÓLNIE PRZECIWKO BIAŁACZCE !!!