OSP Ochotnicza Straż Pożarna

BIERTOWICACH

Plama oleju na DK52 w Biertowicach.

Plama oleju na DW956 w Biertowicach

Pochylone drzewo na dom jednorodzinny w Biertowicach

Powalone drzewo na drogę dojazdową w Biertowicach

Powalone drzewo na drogę dojazdowa do domów w Biertowicach

Powalone drzewo na linie energetyczną w Biertowicach

Powalone drzewo na DW956 w Biertowicach.