OSP Ochotnicza Straż Pożarna

DDP

Grill - podsumowanie sukcesów OSP

Trzy, pełne emocji brązy dla najmłodszych!

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2020 r.

Spotkanie opłatkowe 2019 r.

Ognisko na zakończenie wakacji 2019

Zbiórka MDP i DDP - ćwiczenia RKO

Wycieczka rowerowa MDP i DDP

Odwiedziny u Słupeckich strażaków

Zbiórka MDP i DDP - pogadanka i zabawy

Dzień dziecka - Linówiec 2019