OSP Ochotnicza Straż Pożarna

defibrylator

Zatrzymanie akcji serca - Osówiec

Zatrzymanie akcji serca - Orchowo

Zapoznanie się z nowym defibrylatorem.

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP Gminy Orchowo ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Ratownik nie skorzystał z defibrylatora AED. Poszkodowany jest w stanie ciężkim.

Defibrylator dla OSP Wilkowo Polskie

Urządzenie ratujące życie – AED

ĆWICZENIA PP I AED - 21.10.2017r.

MAMY DEFIBRYLATOR!!! DZIĘKUJEMY!!

Uratowany dzięki AED, przekazał nam kolejny defibrylator