OSP Ochotnicza Straż Pożarna

DK

Neutralizacja plamy oleju - Półwieś DK 44

Substancja ropopochodna na DK 26

Wypadek komunikacyjny DK nr 15 Białe Piątkowo-Miłosław

Rozsypany ładunek - Ryczów DK 44

Plama oleju na DK 94

Pożar samochodu na Stacji Paliw w Starych Kielbonkach DK 59

Tragiczny wypadek na DK 432

Samochód w rowie na Dk12+520