OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Florek

Dofinansowanie z programu "FLOREK"

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

„Zakup butów specjalnych, ubrań specjalnych, hełmów, rękawic specjalnych, kominiarek oraz latarek kątowych na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych.”