OSP Ochotnicza Straż Pożarna

kabel

Uszkodzona linia telekomunikacyjna

Konserwacja pomników oraz zerwany przewód energetyczny

Usuwanie skutków wichury w gminie

Oberwany kabel telefoniczny leżący na drodze w Białej