OSP Ochotnicza Straż Pożarna

KM PSP Chełm

Wizyta MDP Krzywice w JRG-2 w Chełmie

Odpowiedź OSP Krzywice na apel Komendanta Głównego PSP

Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP

Wycieczka MDP Krzywice do JRG-1 w Chełmie