OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Mójcza

7/2022 Pożar traw

6/2022 Pożar traw oraz pozostałości roślinnych

5/2022 Pożar traw

4/2022 Pożar traw

3/2022 Zadymienie nad lasem

2/2022 Pożar śmieci

1/2022 Pożar sadzy w przewodzie kominowym

Zebranie sprawozdawcze za rok 2021 w OSP Mójcza

Kolportaż ulotek w ramach ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw COVID-19

OSP Mójcza pozyskała nowy sprzęt dzięki dotacji WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW w Warszawie