OSP Ochotnicza Straż Pożarna

neutralizacja

Plama substancji ropopochodnej na jezdni

Neutralizacja plamy oleju - Półwieś DK 44

Plama substancji ropopochodnej na DW 977 w Siedliskach

Neutralizacja plamy oleju - Ryczów ul. Jana Pawła II

Neutralizacja plamy substancji ropopochodnej Ryczów DK44 i ul. Starowiejska

Neutralizacja substancji ropopochodnej

Neutralizacja plamy oleju - Ryczów ul. Starowiejska

Neutralizacja substancji ropopochodnej

Neutralizacja plamy oleju - Ryczów DK44

Neutralizacja plamy oleju - Ryczów ul. Starowiejska