OSP Ochotnicza Straż Pożarna

NFOŚiGW

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz Ministerstwa Klimatu

Dofinansowanie do zakupu Sprzętu

Dofinansowanie

Powitanie nowego samochodu

Podpisanie umowy na zakup nowego samochodu

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu Wielkopolskim w sprzęt ochrony osobistej

Zakup mundurów w ramach Małego Strażaka 2022

Dofinansowanie z programu "FLOREK"

Dotacja w ramach 5.edycji programu Mały Strażak

Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku