OSP Ochotnicza Straż Pożarna

ogłoszenie

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup średniego samochodu

OGŁOSZENIE - Obchody Dnia Strażaka

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie i podziękowanie