OSP Ochotnicza Straż Pożarna

osp milcz

Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe w Centrum Wypoczynku ,,Zacisze" w Chodzieży.

Kolejni Druhowie Zdali Komore Dymową.

Zabezpieczenie zlotu samochodowego PCHStyle edycji IV.

Zawody Miejsko-gminne w Chodzieży - Powrót po latach.

Pożar pojemnika

Usuwanie zalegających gałęzi na drodze!

Rój pszczół!

Warsztaty z organizacji punktów czerpania wody

Pomoc przy wypompowaniu wody

Kolejny pożar nasypu kolejowego!