OSP Ochotnicza Straż Pożarna

ospchojna

147/2020 Pożar nieużytków w Naroście

146/2020 Pożar zboża i lasu w Granicznej

144-145/2020 Pożar przy nasypie w Granicznej i w Chojnie

143/2020 Pożar nieużytków przy rozdzielni prądu

142/2020 Pożar zboża w Piasecznie

141/2020 Kolizja w centrum miasta

140/2020 Plama oleju na DK 26

139/2020 Usunięcie owadów z placu zabaw

136-137/2020 Pożar snopków na polu

135/2020 Pożar kombajnu