OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Pierwszej

Bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy.

Pokaz pierwszej pomocy w Mokrej

13.10.17 - Zajęcia z Pierwszej Pomocy w Gimnazjum w Janikowie.

KPP i nowa torba medyczna

Szkolenie z pierwszej pomocy

Zajęcia dla MDP z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy