OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Pogrzeb

Druh Leszek odszedł na Wieczną Służbę

Ostatni raz pożegnaliśmy druha Waldemara

Pogrzeb druha Marka Pośnika

Odszedł na wieczną służbę!

Ostatnie pożegnanie Druha Stefana Cieślaka z OSP w Sielcach

Ostatnie pożegnanie Druha Adam Sierockiego

Zmarł Andrzej Mazepa

Z żalem pożegnaliśmy Druha Mariana Gila

Ostatnie pożegnanie Druha Kazimierza

Druh Kazimierz odszedł na wieczną służbę