OSP Ochotnicza Straż Pożarna

pole

154/2021 Pożar zboża na polu

150/2021 Pożar pola w Młynarach

149/2021 Ogromny pożar pola w Mirowie

155/2020 Pożar nieużytków na polu

152/2020 Pożar ścierniska w Krajniku Górnym

Pożar ścierniska i bel słomy

146/2020 Pożar zboża i lasu w Granicznej

136-137/2020 Pożar snopków na polu

Pożar kombajnu

135/2020 Pożar kombajnu