OSP Ochotnicza Straż Pożarna

przetarg

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

PRZETARG - Ogłoszenie o wykonaniu umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w prowadzonym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. ”Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju”

Przetarg na zakup GBA

Rozstrzygnięty przetarg na modernizację remizy