OSP Ochotnicza Straż Pożarna

resuscytacja

Grant na zakup AED

Ratownik nie skorzystał z defibrylatora AED. Poszkodowany jest w stanie ciężkim.

RECERTYFIKACJA KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

ĆWICZENIA - pożar i pierwsza pomoc