OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Ryczów

Neutralizacja plamy oleju - Ryczów ul. Jana Pawła II

Dezynfekcja przystanków autobusowych i placów zabaw - Ryczów i Półwieś

Usuwanie gałęzi z jezdni - Ryczów ul. Jana Pawła II

Ulatniający się gaz - Ryczów ul. Okrężna

Akcja przeciwpowodziowa – Półwieś i Ryczów

Neutralizacja plamy substancji ropopochodnej Ryczów DK44 i ul. Starowiejska

Likwidacja gniazda owadów błonkoskrzydłych – Ryczów ul. Jana Pawła II

Likwidacja gniazda owadów błonkoskrzydłych – Ryczów ul. Kwiatowa

Likwidacja gniazda owadów błonkoskrzydłych – Ryczów ul. Tęczowa

Wypadek drogowy - Ryczów ul. Jana Pawła II