OSP Ochotnicza Straż Pożarna

sprawozdanie

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Milejczycach

Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze OSP

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zebranie sprawozdawcze (18 marzec 2017)

Zebranie Sprawozdawcze.

Zebranie sprawozdawcze ZOG ZOSP RP W Milejczycach

Spotkanie druhów w Skrobotowie - Sprawozdanie z działalności OSP za 2016 rok

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2015

Sprawozdanie za 2014 r.