OSP Ochotnicza Straż Pożarna

sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Krzywin

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze za rok 2020

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

Walne zebranie sprawozdawcze w Cempkowie

Zebranie sprawozdawcze

Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze OSP

Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2020 r.

Serdecznie zapraszamy!