OSP Ochotnicza Straż Pożarna

sprzęt

Nowy sprzęt

Dzień gospodarczy z zimą w roli głównej

Kamera termowizyjna

Dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Kolejny nowy sprzęt w jednostce OSP Wola Kopcowa dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Namiot pneumatyczny z osprzętem, fumigator i inne wyposażenie do walki z COVID-19

Paczka od Marszałka Województwa Mazowieckiego

Mamy dobre informacje!

Dzień gospodarczy – sprzęt sprawdzony i przygotowany do działań

Udało się! Mamy nowy sprzęt!!