OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Starostwo powiatowe w płocku

Spotkanie z Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemarem Pawlakiem

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o sytuacji na Wiśle

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu o bezpieczeństwie pożarowym