OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Usuwanie

Usuwanie skutków ulewy – Ryczów ul. Jana III Sobieskiego

Usuwanie skutków ulewy – Ryczów

Usuwanie pochylonych drzew - Ryczów ul. Oświęcimska

Usuwanie wiatrołomu – Półwieś ul. Zatorska

Usuwanie wiatrołomu – Ryczów ul. Jana Pawła II

Usuwanie nadłamanych gałęzi – Ryczów ul. Oświęcimska

Usuwanie skutków opadów śniegu – Ryczów

Usuwanie skutków wichur – Ryczów i Półwieś

Usuwanie powalonego drzewa – Ryczów ul. Spokojna

Usuwanie oblodzonych gałęzi z jezdni – Chałupki ul. Długa