OSP Ochotnicza Straż Pożarna

WFOŚiGW

Dofinansowanie z WFOŚIGW

Nowy samochód w OSP Ryczów - dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie

Dofinansowanie do zakupu Sprzętu

Dofinansowanie

Powitanie nowego samochodu

Podpisanie umowy na zakup nowego samochodu

Nowy sprzęt w OSP Ryczów - dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu Wielkopolskim w sprzęt ochrony osobistej

Promesa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zakup mundurów w ramach Małego Strażaka 2022