OSP Ochotnicza Straż Pożarna

WFOŚiGW

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

„Zakup butów specjalnych, ubrań specjalnych, hełmów, rękawic specjalnych, kominiarek oraz latarek kątowych na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych.”

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadlinkach pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zakup wyposażenia z dotacji WFOŚiGW w Warszawie

Relizacja programu WFOŚiGW

Relizacja programu WFOŚiGW

Dofinansowanie z WFOŚiGW Poznań.

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Polanicy-Zdroju.

Odzież ochronna z dofinansowania WFOŚiGW oraz Gminy Myślenice

WFOŚiGW