OSP Ochotnicza Straż Pożarna

wóz

Strażacki Star na nakrętki

POWITANIE NOWEGO WOZU STRAŻACKIEGO

Nowy wóz dla OSP w Kup

Przywitanie fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MERCEDES SPRINTER 519 4X4

Ćwiczenia zgrywające- ewakuacja Urzędu Gminy.

Zbiórka MDP i DDP - kwiecień 2019

Poświęcenie nowego wozu bojowego

Ważny dzień w naszej jednostce

PRZYWITANIE NOWEGO WOZU

Nowy sprzęt dla OSP