OSP Ochotnicza Straż Pożarna

zagórów

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP - Powiat słupecki 2019

Ratownictwo lodowe - JRG PSP Słupca

Pożar traw.

Długa plama oleju.

Mieszkaniówka 2016

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

Zabezpieczenie lądowska.

Czołowe zderzenie samochodów.

Ćwiczenia z ratownictwa lodowego połączone z edukacją profilaktyczną.

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze